Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Bra att veta om el på camping

Snabbfärja

2020-10-05
» Läs mer

Blue Evolution

2020-08-11
» Läs mer

Semesterroulette

2020-07-01
» Läs mer

Bra att veta om el på camping

2016-06-28

Fel utrustning eller felaktigt hanterande kan orsaka både bränder och personskador

Elsäkerhetsverket och SEK, Svensk Elstandard, som arbetar med lagar och regler kring elen ger ut broschyrer med allmän information och installationsregler. Det finns en svensk standard som reglerar och beskriver hur vi skall handskas med el och utrustning. Här beskrivs i detalj hur utrustningen för en säker uppkoppling mot starkström från till exempel en husbil eller husvagn skall vara. (Enligt Elinstallationsreglerna svensk standard, SS 436 40 00 utg.2)

Till att börja med skall kablar och anslutningsdon vara CEE-märkta. Ledararean skall vara 2,5 m2, det vill säga de tre trådarna inne i kabeln skall ha den tjockleken. Kabeln får inte vara längre än 25 meter. Till kabeln får anslutas en adapterkabel, vanligen cirka 0,5 men max 2,0 meter lång.

Om man står längre bort än 25 meter från eluttaget rekommenderas att man flyttar närmare eller söker en annan plats. Detta för att det inte är förenat med säkerhet att förlänga kabeln med hjälp av en skarv. Det är alltså inte någon bra idé att ha med sig olika långa kablar, och sedan skarva på efter behov. Risken är då att man då ansluter med till exempel en tiometerskabel och en femmeterskabel – men med skarv. 

Det är inte enligt lag förbjudet att skarva, och det är inte straffbart, men om en olycka händer är det den som har dragit kabeln som 
är ansvarig.  På många campingplatser finns också en ökad medvetenhet om detta och de kan ha antagit regler som säger att man inte får förlänga sin anslutningskabel med skarvsladd.

Om du måste ansluta med anslutningskabel därför att anläggningen bara har ett jordat äldre uttag, se till att bägge kablarna och anslutningsdonen är CEE-märkta. Låt inte skarven/kopplingen ligga på marken, se till att den kommer upp i luften, undan från eventuellt vatten och lekande barn och husdjur.