Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Flest kör för fort på 40-väg

Snabbfärja

2020-10-05
» Läs mer

Blue Evolution

2020-08-11
» Läs mer

Semesterroulette

2020-07-01
» Läs mer

Flest kör för fort på 40-väg

2015-01-14

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns

Flest fortkörningar sker på gator skyltade med 40 km/tim där nästan hälften kör olagligt. 

År 2009 fattades ett riksdagsbeslut som innebar att antalet dödade i vägtrafiken skulle halveras mellan 2007 och 2020. Detta motsvarar ett maximum av 220 döda. För att nå denna minskning finns ett delmål att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgräns.

– För att nå målet är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras, säger Anna Vadeby.

Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen.

– På gator med 50 km/tim var det 61 procent som höll hastighetsgränsen. Motsvarande siffra vid 70 km/tim var 77 procent. Vi ser alltså en bättre hastighetsefterlevnad på vägar med högre hastighetsgräns, säger Anna Vadeby.

Mätningarna gjordes på 69 olika mätpunkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka på vägar med hastighetsgräns mellan 40 km/tim och 70 km/tim. Forskarna konstaterar i rapporten att det var stor spridning mellan hastighetsnivåerna, vilket är naturligt i tätort då det är många faktorer som påverkar trafikanternas hastighetsval, till exempel korsningstäthet, vägbredd och gatuparkeringar.

Resultaten visar att den genomsnittliga reshastigheten på det studerade vägnätet var: 
– på 40-väg: 39,2 km/tim
– på 50-väg: 46,9 km/tim
– på 60-väg: 54,9 km/tim 
– på 70-väg: 61,9 km/tim