Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Fricamping - vad gäller?

Snabbfärja

2020-10-05
» Läs mer

Blue Evolution

2020-08-11
» Läs mer

Semesterroulette

2020-07-01
» Läs mer

Fricamping - vad gäller?

2015-07-30

Allemansrätten ger oss rätt att vistas i skog och mark. Men vad gäller för dig med husvagn och husbil

För att skydda naturen får du inte köra in med motorfordon på barmark i terrängen, och alltså inte heller med husvagn eller husbil. Du får inte heller köra ut på strand, äng, hagmark eller annan naturmark.

Lagen gäller även för markägaren själv. En markägare kan alltså inte ge någon annan tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening.

Markägaren bestämmer om enskild väg

Det är upp till den som äger en enskild väg att avgöra om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafik, eller visst slag av motordrivna fordon.

Du kan ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men förutsättningen är att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin verksamhet. Du får inte heller hindra eller utgöra någon fara för trafiken.

Det finns inga bestämmelser om hur länge du kan ställa upp ditt motorfordon på samma plats. När det gäller tält anses gränsen gå vid något enstaka dygn. En husvagn eller husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett tält. Fråga därför alltid markägaren om lov innan du ställer upp din husvagn eller husbil i närheten av bostadshus, även om det bara är för en natt.

Parkering på enskild väg

På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar. Om en markägare vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter.

I vissa fall kan en markägare förbjuda eller tillåta parkering. Det handlar om vissa villkor med stöd av ”Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering”. Villkor för parkering som markägaren bestämt ska skyltas med vägmärken.

Källa: Naturvårdsverket