Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Gäller ditt körkort?

Snabbfärja

2020-10-05
» Läs mer

Blue Evolution

2020-08-11
» Läs mer

Semesterroulette

2020-07-01
» Läs mer

Gäller ditt körkort?

2015-02-15

 Här hittar du alla övergångsbestämmelser samlade

Körkortslagstiftningen inom Europa tillämpar ofta en princip som kallas ”grandfather rights” (farfarsrättigheter). Det innebär att gamla regler kan fortsätta att gälla för den som redan har ett körkort när nya regler införs. En sådan rättighet förutsätter en övergångsbestämmelse och gäller normalt bara så länge körkortet är giltigt.

Ett körkort kan till exempel bli ogiltigt efter en återkallelse eller om du inte har förnyat det inom utsatt tid. När körkortet utfärdas på nytt gäller de regler som finns vid tidpunkten för det nya utfärdandet.

Ett exempel är att en B-behörighet, som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3 500 kg. Men om körkortet har blivit ogiltigt och sedan utfärdas på nytt efter den 1 juli 1996 gäller inte denna rättighet. Du måste då ta behörighet C1 eller C för att få köra bilar med högre totalvikt än 3 500 kg.

Inget datum på körkortet 
Det finns inte något datum angivet på körkortet som anger när körkortet har varit ogiltigt och sedan utfärdats på nytt. Detta framgår dock av körkortsuppgifterna i vägtrafikregistret. Det datum som står på baksidan av körkortet avser när behörigheten utfärdades för första gången, oavsett hur många gånger körkortet har varit ogiltigt. Körkortsförnyelser räknas inte som nytt utfärdande och påverkar därför inte denna farfarsrättighet.
 

Översikt över svenska övergångsregler om farfarsrättigheter

Observera att rättigheterna bara gäller om behörigheten inte har varit ogiltig efter det datum då reglerna ändrades!

A1
Begränsningen på att förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt inte får överstiga 0,1 kW/kg gäller inte om körkortet har förvärvats före den 19 januari 2013. Behörighet A1, som har förvärvats före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig motorcykel.

A
Behörighet A med villkorskod 79 (högst 125 cm3) som har förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra en motorcykel med cylindervolym som är högst 125 cm3 oavsett motoreffekt.

A-behörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig motorcykel.

B
B-behörighet som har förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbilsregistrerade fordon med en totalvikt över 3 500 kg.

BE
Körkort som är förvärvad före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning.

Traktorkort
Traktorkort som har utfärdats före den 1 oktober 2009 ger fortsatt rätt att köra moped klass 1.

Särskild regel för snöskoter och terränghjuling
Körkort och traktorkort som utfärdats före den 1 januari 2000 ger rätt att köra snöskoter och terränghjuling. Detta gäller även om innehavet har brutits av en återkallelse efter detta datum och nytt körkort eller traktorkort därefter har utfärdats. För snöskoter och terränghjuling finns nämligen en särskild regel i körkortslagen som gör att farfarsrätten återfås efter en återkallelse.

Källa: Körkortsportalen som du hittar här.