Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Övervikt kan ge klampning

Snabbfärja

2020-10-05
» Läs mer

Blue Evolution

2020-08-11
» Läs mer

Semesterroulette

2020-07-01
» Läs mer

Övervikt kan ge klampning

2015-08-10

I år börjar den nya lagen som tillåter klampning i Sverige att gälla

Bland de brott som kan medföra klampning finns överlast i husvagnar och husbilar. 

Klampning är en fastlåningsmetod för hjul på fordon och används i varierande utsträckning i olika länder, inte minst för att förhindra att felaktigt parkerade fordon flyttas innan böterna är betalda.

Hittills har polisen bara kunnat bötfälla men inte kunnat hindra att ett fordon som ansetts utgöra en trafikfara får fortsätta att användas innan bristen är åtgärdad på annat sätt än genom tillsägelser. Men med den nya lagstiftningen, vars tanke är att hindra yrkeschaufförer som inte följer kör- och vilotider eller cabotageregler från att köra vidare, får polisen rätt att fysiskt hindra fortsatt färd. Lagen gäller under en testperiod som upphör vid årsskiftet.

För mobila boenden är den viktiga aspekten om fordonet lastats mer än tillåtet. Det tål att påpekas att reglerna är snåriga och att registreringsbeviset inte alltid utgör ett sanningsdokument om fordonets vikt olastat. Därutöver är lastvikterna snålt tilltagna och med påskruvad markis, parabol, köksutrustning, campingstolar och bord och gråvattentanken otömd är de flesta redan uppe i maxvikten. Vid 20 % övervikt har polisen både rätt och skyldighet att stoppa vidare färd. Tänk på att ditt fordon förmodligen ursprungligen vägts med grundutrustningen innan specialpaketet monterats av säljföretaget. 

Övervikten beräknas inte på fordonets tjänste eller totalvikt. Övervikten beräknas på fordonets lastvikt och har du rätt att lasta just din husbil med exempelvis 350 kilo är 20 procent 70 kilo. Är lastvikten 200 kilo är 20 procent bara 40 kilo. Det är föraren som har skyldighet att veta om fordonets vikt i det skick det framförs och väger du fordonet vid avfärd måste du även ta hänsyn till gråvattnets vikt. 

Är övervikten mer än 20 procent har polisen rätt att klampa fordonet

Överstiger fordonets last 20% övervikt ska polisen hindra fortsatt färd. De första åtgärderna är att polisen konfiskerar nycklar eller registreringsplåtar men om fordonet eller föraren utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten kan fastlåsning bli aktuellt. Ett fordon kan låsas med en ”klampa” som sätts på ett eller flera av hjulen så att de eller det inte kan snurra fritt. Polisen har även tillgång till ventillås som gör att däcket töms på luft om någon försöker flytta på bilen. Ett fordon kommer i normalfall att låsas i 24 timmar, om inte längre tidsintervall anses nödvändigt.

Samma principresonemang som för husbilen i ovanstående exempel gäller även för husvagnar som lastats för tungt. Den stora skillnaden är dock att medan husvagnsägaren kan fylla bilen med det som orsakar övervikt och köra iväg till tippen måste husbilsägaren skaffa fram ett extra fordon för att kunna tömma husbilen som inte får köras.