Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Fordonsskatt

« Tillbaka till Vad betyder det?

Skattens storlek

Storleken på skatten beror på fordonskategori, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek:

Hemkommun, antal axlar på fordonet, kopplingsanordning, användningssätt.

Personbilar

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

För personbilar som inte ingår i någon av dessa två grupper beräknas skatten i stället utifrån vikt.

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar)

Lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II (husbilar) som togs i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Om det saknas uppgift om fordonets koldioxidutsläpp, fastställs den administrativt genom en särskild beräkningsmetod. De fordon som tagits i trafik före den 1 januari 2011 beskattas istället utifrån skattevikt. Läs mer

 

Den 1 januari 2015 höjs skatten för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.
 
För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, el och hybrid, är höjningen större ju mer koldioxid bilen släpper ut. Detsamma gäller husbilar (personbilar klass II), lätta lastbilar och lätta bussar som har blivit skattepliktiga för första gången efter 2010.
 
För personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som inte uppfyller någon av detta är det i stället vikten som avgör fordonskattens storlek.
 
Skälet till skatteförändringen som föranledes av riksdagens beslut den 3 december 2014, om budget för 2015, är att man ytterligare vill öka andelen fordon med låga koldioxidutsläpp. Läs mer
 

Regler om skatt för fordon, fordonsskatt

Den personen som är registrerad ägare till ett fordon ska betala skatt för fordonet till Transportstyrelsen.

Du betalar skatt för ett år i taget. Om skatten är mer än 3 600 kronor delar man upp betalningen. Du betalar då tre gånger varje år, en gång varje fjärde månad.

Slutsiffran i fordonets registreringsnummer visar den månad du ska betala skatt. När slutsiffran är noll är mars betalningsmånad. Om du betalar tre gånger, betalar du i mars, juli och november.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto den sista dagen i den månaden. Om sista dagen i månaden är en helgdag ska skatten finnas på kontot nästa vardag efter helgdagen.