Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
53 % av reparationerna bristfälliga

Elmia 2022

2021-06-07
» Läs mer

Locka danskar till Sverige

2021-05-12
» Läs mer

Forsbergs och Elmia 2021

2021-05-03
» Läs mer

53 % av reparationerna bristfälliga

2015-03-05

Försäkringsbranschens kvalitetskontroller av skadeverkstäder visar att drygt 53 procent av bilreparationerna får anmärkningar

Vanligast är brister i lackarbeten och rostskydd, att man fakturerar för sådant som inte utförts och att metodbeskrivningen för arbetet inte följts. Sedan maj förra året gör försäkringsbranschen gemensamma stickprovskontroller på verkstäder runt om i landet. Detta för att få en helhetsbild av och möjlighet att påverka de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder. Kontrollerna ska pågå under tre års tid, men redan nu när 700 reparationer analyserats kan man se vissa tendenser. – Underlaget är för litet för att dra säkra slutsatser, men visar tydligt att många verkstäder måste förbättra kvaliteten på sitt arbete, säger Mats Olausson, vd på branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar kontrollerna.

Kvalitetsbristerna långt ifrån acceptabla

– Över hälften av de hittills kontrollerade reparationerna innehåller någon form av avvikelse, vilket är långt ifrån en acceptabel nivå, säger Bengt Ek, chefsjurist på TFF. Av stickproven har drygt 70 procent gjorts på avslutade reparationer och resten under pågående arbeten. De vanligaste avvikelserna är brister i lackarbeten och rostskydd, att man fakturerar för arbeten som inte utförts, att metodbeskrivningen för arbetet som ska utföras inte tagits fram, alternativt tagits fram men inte följts. Annat är att demonterade delar förvarats felaktigt.

Stora skillnader mellan verkstäder

Kontrollerna visar att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja. Den bästa verkstaden har bara en enda avvikelse på tio reparationer, medan det bland de sämsta finns en med 22 avvikelser på åtta reparationer.                                           – Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina skadereparationer är ett stort problem. Vi vet att Motorbranschens Riksförbund och BIL Sweden arbetar aktivt med frågan och har tagit fram gemensamma ”Riktlinjer för Skadeverkstad”. Verkstäderna själva måste börja ta problemen på allvar och åtgärda kvalitetsbristerna, säger Mats Olausson.

Verkstadskontrollerna utförs av DEKRA Quality Management AB. En förutsättning för att en reparation kontrolleras är att den ska ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen: Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa. Varje försäkringsbolag kommer nu att diskutera de specifika resultaten med sina partnerverkstäder och fortsätter arbetet med löpande kvalitetskontroller.