Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Undvik bränder

Näsfilter för Pollenallergiker

2019-02-26
» Läs mer

Stöldskyddad ryggsäck

2018-10-12
» Läs mer

Brandfilt

2017-12-01
» Läs mer

Undvik bränder

2014-12-28

Gasol i husvagnar orsakar olyckor varje år

Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet, så kan du undvika brand och explosion. Här har vi samlat frågor och svar kring saker du kan tänka på.

 

Vilka är riskerna?

Den farligaste risken är inte brand utan att en koloxidläcka uppstår. Gasol är tyngre än luft och kan därför bli kvar på låga punkter i brännbar koncentration. I värsta fall kan gasen antändas.

Felaktiga produkter har installerats, eller rätt saker fast på ett felaktigt sätt (till exempel ett gasoldrivet kylskåp). Förbränningsgaserna kan då gå in i husvagnen istället för ut. Husvagnen är felaktigt byggd eller husvagnen är rätt byggd, men vagnen och utrustningen är för gamla och slitna. Det ökar koloxidbildningen vid förbränningen. 

 

Allmänt om utrustning

Här följer några allmänna, enkla - men viktiga - saker du kan tänka på när det gäller utrustningen i vagnen:

 • Se till att din utrustning är utformad, installerad och underhållen så att det inte uppstår fara för brand och explosion vid normal användning
 • Kontrollera att utrustningen är så installerad att den inte skadas eller lossnar när du kör.
 • Läs bruksanvisningen med instruktioner om hur du ska hantera och åtgärda flaskbyte, påfyllning, läckage med mera
 • Glöm inte att ta med bruksanvisningen på resan i husvagnen

 

Hur ska flaskorna placeras?

Tänk på att gasflaskorna bara får vara åtkomliga från utsidan och att flaskan ska ha ett sådant läge, att endast gas i gasfas kan lämna flaskan.

Dessutom:

 • Huvudavstängningsventilen ska vara åtkomlig utifrån
 • En husvagn för fritidsbruk får ha med max två gasflaskor
 • Varje flaska får rymma högst 30 liter
 • Gasflaskan ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg

 

Är gasolutrustningen installerad på ett säkert sätt?

Installationen av gasolsystemet ska vara gjord av kompetent personal och speciella slangar för gasol ska användas. De ska i sin tur tåla temperaturer ner till –30ºC.

Dessutom ska..

 • Ledningarna vara av koppar eller annan rostbeständig metall.
 • Gasolledningen vara monterad så att den inte utsätts för skadliga spänningar eller brottsanvisningar
 • Slangen aldrig dras genom ytterväggen. Den får användas för anslutning till tryckreduceringsventil
 • Slangen kunna inspekteras utan verktyg
 • Endast spis, ugn och kyl vara anslutna med slang, övrig utrustning med rörledning
 • Rörledningen ha slanganslutning och slangen ska vara väl ansluten på densamma

 

Vilka krav finns på gasolutrustningen?

Utrustningen ska vara avsedd för fordon och uppfylla kraven i de gällande föreskrifterna. Tänk också på att:

 • Utrustning för rumsuppvärmning och vattenvärmare ska ta förbränningsluften direkt utifrån
 • All utrustning ska ha så kallad flamvakt
 • Spisar med nedfällbart lock som består av brännbart material ska ha skydd mot oavsiktlig stängning eller att gastillförseln bryts när locket stängs
 • I bostadsutrymmet ska det finnas en skylt som talar om hur många personer ventilationssystemet är kontrollerat för och vilka ventilationsöppningar som inte får sättas igen

 

Vilken säkerhetsutrustning ska jag ha?

Skaffa en gasolläcktestare och testa så att utrustningen fungerar korrekt före varje resa. Köp också en gasvarnare som monteras inne i husvagnen. Den varnar genom en skarp signal om utrustningen läcker.

Ha en handbrandsläckare lätt tillgänglig. Vi rekommenderar en 2 kg pulversläckare med lägst effektivitetsklass 13A 70BC. I större husvagnar bör släckaren vara större än två kilo, alternativt så kan du ha fler än en.

Folksam erbjuder en mängd säkerhetsprodukter till bra genom vårt samarbete med Bardexa. Klicka på länken nedan för att kolla på produkterna.

Vad gör jag vid läckage?

Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att man snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du så snabbt som möjligt:

 • Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning
 • Släcka all eld, inte röka och även stänga av motorn
 • Vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat

 

Vanliga fel vid kontroller

Enligt reglerna om kontrollbesiktning får ett fordon med gasolutrustning inte godkännas om det inte uppfyller kraven i förordningen om brandfarliga och explosiva varor.

Dessa är de vanligaste felen vid kontroller:

Kyl, spis & ventilation
 • Dränering för läckande gasol saknas
 • Otillräcklig avtätning mot bodelen
 • För kort avstånd till brännbart material
 • Värmeskyddsplåt saknas
 • Säkerhetsventilation i takluckor saknas
Övrigt
 • Gasolrör är inte fastsatta ordentligt och saknar nötningskydd i vägg- och golvgenomföringar
 • Slangar och rörskarvar kan inte inspekteras utan verktyg
 • Slanganslutning på gasolrör saknas
 • Reducerventilens utgående tryck är inte anpassat till gasolutrustningen
 • Elkablar är klamrade tillsammans med gasolrör
 • Gasolflaskor täcker dräneringsrör för läckande gasol
 • Ventilationsöppningar i golv kan lätt bli övertäckta

Källa: Folksam